Všetko pre Váš domov

Našim prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka a splnenie jeho predstáv v rámci jeho finančných možností.

Firma bola založená na základe skúseností . Sme firma ktora kladie dôraz na kvalitu, zodpovednosť, rýchlost a profesionálny prístup tak k práci ako aj k zákazníkom. Snažíme sa pružne reagovať na požiadavky našich zákazníkov, rozvíjať a zdokonaľovať našu činnosť. Naša práca z

Ako začať a postupovať

Zobraziť

Postup a priebeh prác

Zobraziť

Práce, ktoré vykonávame

Zobraziť

Spolupráca s architektom

Zobraziť

Priebeh práce

V tejto časti Vám podrobne opíšeme, ako bude rekonštrukcia Vášho bytu či domu prebiehať.

Práce realizujeme podľa jednoduchého systému:

Začiatok prác

Práce sa začnú dohodnutým dňom. Prvý deň sa realizujú búracie a likvidačné práce, taktiež je na stavbu dovezený potrebný stavebný materiál. V prípade ak sa rekonštruuje bytové jadro, tento deň sa začne stavať hrubá stavba. Postup a tempo si určujú naši pracovníci samostatne, pričom sú informovaný o plánovanom termíne odovzdania a sú v neustálom kontakte s vedením firmy.

Priebeh prác

Naši pracovníci od príchodu na miesto rekonštrukcie, počas priebehu prác až po ukončenie prác postupujú maximálne ohľaduplne. Práce vyznačujúce sa vysokou hlučnosťou nie sú realizované hneď ráno a taktiež neskoro poobede. Počas rekonštrukcie komunikujú so zákazníkom, pýtajú sa na požadované riešenie detailov a drobností, všetko pre Vašu maximálnu spokojnosť.

Materiál

Pre kvalitné prevedenie prác potrebujú naši pracovníci materiál, ktorého vlastnosti už poznajú, preto ho dodávame prostredníctvom našich zásobovacích vozidiel. Jedná sa hlavne o stavebný materiál ako omietky, stierky, sieťky, lepidlá, presné tvárnice, .. preto v prípade ak máte záujem dodať stavebný materiál sami, prosíme Vás aby ste nás o tom informovali pri obhliadke.

Obklady, dlažby, zriaďovacie predmety

V prípade ak máte záujem o nákup obkladov, dlažieb, sanity a zriaďovacích predmetov u našich partnerov Vás v dohodnutom čase zástupca firmy odvezie do partnerskej predajne, kde sa Vám bude venovať odborne zaškolený personál. Tieto predajne sú starostlivo vybrané, s dlhoročnými skúsenosťami. Dovoz sanity a zriaďovacích predmetov v prípade nákupu u našich partnerov na stavbu je zdarma.

Odvoz odpadu na povolené skládky

Odvoz odpadu vzniknutého pri prestavbe je na skládky odvážaný priebežne, v prípade potreby je dočasne uskladnený vo vreciach pred budovou, kde budú následne naložené a odvezené našimi pracovníkmi. Odvezený bude len odpad pochádzajúci z našej rekonštrukcie, odpad doložený susedmi preto nemusí byť odvezený.

Upratovanie spoločných priestorov

Aj keď sa naši pracovníci snažia pracovať maximálne ohľaduplne, predsa len pri realizácii Vášho nového bývania nejaké znečistenie spôsobíme. O tejto skutočnosti sú Vaši susedia informovaný prostredníctvom oznamu, ktorý pred začatím prác umiestnime v spoločných priestoroch. Chodby pravidelne upraceme, po skončení prác celý vchod po nás poupratujú profesionáli – pracovníci externej upratovacej firmy. Záleží nám na tom aby ste zo svojimi susedmi bola priatelia aj po skončení rekonštrukcie. V prípade záujmu po skončení prác zabezpečíme upratanie celého Vášho bytu.

V dostatočnom predstihu pred ukončením prác pracovníci informujú vedenie firmy. Zástupca firmy predloží vyúčtovanie, kde je uvedený skutočne spotrebovaný materiál a skutočne vykonané práce. Po kontrole vyúčtovania a kvality vykonanej práce je podpísaný preberací protokol. Následne Vám odovzdáme všetky záručné listy od zariadení dodaných našou firmou, potrebné revízne správy a faktúry.

WEB | AKVA Všetky práva vyhradené.